• THERMOHUMAN
    Neinvazivní revoluční metoda ochrany sportovce před zraněním.

SPORTovní výkon

ThermoHuman poskytuje relevantní tepelné informace o fyziologických reakcích lidského těla, které jsou stěžejní pro minimalizaci rizika zranění, jeho monitoringu a individualizaci tréninkového zatížení.

Ochrana před zraněním

Na základě principu homeostázy se předpokládá, že lidé jsou tepelně vyvážení. Thermohuman detekuje a kvantifikuje významné tepelné asymetrie (hypo a hypertermie), které mohou souviset s potenciálními příčinami rizika zranění, což umožňuje sportovcům předcházet zraněním.

Návrat po zranění

ThermoHuman je užitečný jako nástroj pro monitorování zranění tím, že kvantifikuje a řídí tepelné variace a kompenzace, které zranění vytváří v poraněné oblasti a okolních oblastech. Tyto fyziologické informace lze kombinovat s dalšími lékařskými zobrazovacími technikami a daty o výkonu, aby se urychlilo rozhodování a návrat do tréninkové zátěže a také se snížila pravděpodobnost opětovného zranění.

Individualizace tréninku

Termovize je schopna rychle změřit teplotu kůže, která souvisí s vnitřními fyziologickými procesy různých lidských tkání (vnitřní zátěž). ThermoHuman používají kluby ke kvantifikaci a sledování asimilace zátěže různých oblastí těla, přičemž poskytuje individualizované a lokalizované metriky pro přizpůsobení tréninkové zátěže a optimalizaci výkonu, a to také v kombinaci s dalšími technologiemi, které měří externí zátěž, například GPS https://gpstrenink.cz/

Ochrana před zraněním
(příklady z praxe)

Na tomto skutečném případě fotbalisty lze vysledovat , jak může infračervená termografie a ThermoHuman pomoci snížením rizika zranění. Byla identifikována rostoucí tepelná asymetrie na levé hlavě 5. metatarzu dříve, než sportovec pocítil jakékoli nepohodlí nebo bolest. Nakonec byl vysledován potenciální důvod (nové boty) a bylo navrženo změnit. Po změně bot byla zaznamenáno výrazné snížení tepelné asymetrie v uvedené oblasti.

Návrat po zranění

Zde jsou uvedena 4 různé snímky fotbalisty, který trpí zraněním pravého bicepsu femoris: před zraněním, ve dvou různých okamžicích během rehabilitace a poslední, poté, co se vrátil do hry. V tomto případě bylo třetí hodnocení velmi důležité pro konečné rozhodnutí, protože hráč byl připraven hrát, ale termografie stále ukazovala tepelné asymetrie v oblasti, což naznačuje, že svalová oblast nebyla zcela připravena vrátit se do zátěže. Po několika týdnech bylo opět dosaženo tepelné symetrie, což ukazuje ideální stav.

Individualizace a úprava tréninku

Sportoveci taekwonda s nedávným horkým bodem v dlouhé hlavě bicepsu femoris bylo předepsáno, aby se vyhnul tréninku na setrvačníku v zadním řetězci a aby omezil opakování kopů na tréninku, dokud se teplota lokalizovaného místa nevrátí do původního stavu .

thermohuman ve světě